Strom poznania dobra a zla i hadí hlas v jeho korune symboli-
zujú tajomstvo našej slobody. Sloboda v celej svojej krutej dvojznačnosti: sloboda ako Boží dar — Boží obraz v nás, sloboda ako ohrozenie — Diablov hlas sebaklamu a pýchy zatemňujúcej náš bytostný stred.

Daniel Pastirčák

Pád prvních lidí se odehrává v nás takřka každého dne.
Snadno, až příliš snadno, podléháme vábení sobeckosti
a zla. Také dnes však platí, že smrt a život jsou nám
skoro dennodenně stavěny před oči jako dvě cesty
na křižovatce. Cesta zapření a cesta vyznání.

Josef Sýkora

Když se díváte na pravoslavné ikony nebo liturgii, najdete tam
archaický hlas, který mluví o jiných hloubkách člověka, které
se nám v našem západním křesťanství možná někde ztratily
nebo zastřely. Je v nich mnohem větší prostor pro vnímání Boha
jako tajemství a menší potřeba to všechno logicky vysvětlit.


Člověk není předně jednotlivec, izolovaný ostrov, ale vztahy,
které žije, vztahy k lidem, vztahy k psům, kočkám, kamenům,
k celému stvoření a vztahy k Bohu jsou zásadně určující.
Člověk je nikdy nemůže odložit jako kabát a zůstat člověkem.

Ivana Noble

Globálne obchodné spoločnosti, médiá, filmová produkcia, internet
si bez násilia podrobujú svet. Proti tejto sile sa napadnuté krajiny
nemajú ako brániť. Naďalej svet kolonizujeme, no dnes už neponúkame
žiaden obsah, vyvážame iba formu. A práve toho sa naši protivníci desia,
tej neodolateľnej bezduchosti západnej civilizácie.

Duchovný prameň, z ktorého sme povstali, postupne vysychá. Storočie za
storočím sa náš záujem presúva od vnútorných obsahov, k vonkajším
životným funkciám. Už dávno sa nepýtame, prečo žijeme, zaujíma nás
už iba to, ako žijeme. Máme zdravé telo, ale v kóme.


Daniel Pastirčák

Žijeme v kondómovej kultúre. Pijeme kávu bez kofeínu,
dávame si do nej sladidlo bez kalórií, k tomu jeme jogurt bez tuku,
pijeme pivo bez alkoholu...

Znásobujeme pôžitok, uspokojenie sa však nikdy nedostaví.
Chceme cítiť chuť Coca-Coly, ale pribrať nechceme. Chceme reťazce
orgazmov, ale zodpovednosť za vzťah nie.

Namiesto jedného dúška pravej Coca-Coly a jedného pravého
milovania s milovanou osobou užívame stovky falošných náhrad.
Nekupujeme pravé zlato, ale mačacie. Divíme sa, že sme smädní
a vyprahnutí?


Milan Bubák

Kázne

Daniel Pastirčák
Josef Sýkora

Boží strom zla


Tie texty sú skvelé. Daniel i Josef majú mimoriadne obdarovanie písať o ťažkých veciach zrozumiteľne. Je to charizma, ktorá sa obrusuje každodenným kontaktom s ľuďmi a vlastným prežívaním vecí, o ktorých je reč.

Marek Orko Vácha


Slovensko-česká dvojica hĺbavých autorov Pastirčák — Sýkora stavia pred seba i pred nás výzvy, pričom jedna je dôležitejšia, aktuálnejšia, provokatívnejšia… ako druhá. Prečo sú pre autorov výzvy dôležité, ale aj mnohé ďaľšie nevšedné odpovede na vzrušujúce otázky, sa dozviete, keď sa začítate do tejto rozsahom útlej, ale myšlienkovo veľmi bohatej knižky.

Mikuláš Maňo Huba


V knihe Boží strom zla Daniel Pastirčák a Josef Sýkora čitateľovi predkladajú pohľad na dve základné časti Biblie: úvodné príbehy o vzniku sveta a Ježišove hádanky.

Autori pred nás stavajú dôležité výzvy, na ktoré nevšedne, aktuálne aj provokatívne sami reagujú. Kniha dvoch autorov napísaná v dvoch jazykoch a ich neočakávané reakcie na vzrušujúce otázky je rozsahom útla, ale myšlienkovo veľmi bohatá.

formát knihy 12,5 ×17,5 cm, 168 stran,
tvrdá vazba, vydal Calder, 2014,
ISBN 978-80-970531-6-1
Kniha je ilustrovaná Danielom Pastirčákom.

Cena knihy:         € 9,70

Knihu si môžete kúpiť cez www.kazne.sk,
cez www.martinus.sk, alebo v ich kamenných predajniach, v distribučnej spoločnosti ZAEX,
v Partner Technic, v sieti kníhkupectiev Artforum, v kníhkupectve Pod Vŕškom v Nitre a v Porta libri.
O těžkých věcech srozumitelně

Ty texty jsou skvělé. Daniel i Josef mají mimořádné obdarování psát o těžkých věcech srozumitelně. Takové obdarování ovšem není samo sebou; zkušenost říká, že se charisma tohoto typu vždycky objevuje až po stovkách hodin naslouchání, rozhovorů či vyučování, je to charisma, které se vybrušuje každodenním kontaktem s lidmi — a dodejme, vlastním prožíváním věcí, o kterých je řeč. Základní věci víry jsou stejné napříč staletími, jen každá doba je musí uchopit svým jazykem. Daniel s Josefem se jich chápou v celé hloubi i šíři a mluví řečí, která je pro posluchače dneška srozumitelná a přitažlivá, je to sůl či živá voda, kterou stojí za to si obstarat.

Marek Orko Vácha


Nevšedné kázne

Česko-slovenská (presnejšie slovensko-česká) dvojica hĺbavých autorov Pastirčák — Sýkora stavia pred seba i pred nás výzvy, pričom jedna je dôležitejšia, aktuálnejšia, provokatívnejšia… ako druhá. Posúďte sami: stvorenie a vývoj, jazyk vedy a jazyk viery, otvorené a uzavreté myslenie, ale aj: naša zem a jej prach, kresťanstvo ako príčina ekologickej krízy, alebo: korene prítomnej skutočnosti, či kto tu vlastne vládne. Vari ešte cennejšia, ako schopnosť formulovať výzvy, je nevšednosť reakcií na ne. Za všetky spomeňme aspoň odpoveď na poslednú zo spomenutých výziev: „Stojí zato si povšimnúť, že človek nie je prvým tvorom, ktorému je povedané, že má niekomu vládnuť. Šiestemu dňu, v ktorom prichádza stvorenie človeka, predchádza štvrtý, kde je povedané slnku a mesiacu, že majú oddeľovať deň od noci, označovať rôzne obdobia a vládnuť dňu a noci…“ Prečo sa to zdá byť pre autorov dôležité, ale aj mnohé ďalšie nevšedné odpovede na vzrušujúce otázky, sa dá dozvedieť, keď sa začítate do tejto rozsahom útlej, ale myšlienkovo veľmi bohatej knižky. Práve takej, akých v našom dnešnom svete nikdy nie je dosť. K tomu všetkému ilustrácie Daniela Pastirčáka ako bonus…

Mikuláš Maňo Huba (v predvečer 25. výročia Nežnej)Obsah knihy

Obsah

Dívať sa dvoma očami na jedno

7

 

In principio

Boh tvorí procesom

11

Zrcadlo v zrcadle

29

Aj žena je Adam

37

Naše země a její prach

57

Boží strom zla

66

Lidská porušenost

82

 

Hádanky

Hádanka o hádankách

91

Hádanka o životnom poistení

98

Hádanka o hledání

113

Hádanka o tajomstve rastu

120

Hádanka o problému smilování

135

Hádanka o konci

145

 

Josef o Danielovi

163

Daniel o Josefovi

164

Zoznam skratiek

165

Ranní meditace

Ivana Noble Opravna duší


Ranní meditace jsou vedlejším produktem její práce
i životní cesty a prolíná se v nich zkušenost farářky, ikonami a zpěvem pravoslaví oslovené duše, nadané literátky, ale především srdce okouzleného drobnými dary života, které vnímá jako signály naděje v odcizeném světě.

Petr Pokorný


Kniha Opravna duší autorky Ivany Noble, husitské farářky, která kromě exaktní teologie objevila také hloubku pravoslavné meditativní zbožnosti, vychází v edici, jejímž cílem je uchovat neopakovatelné texty kazatelů z různých církevních tradic.

Mnohé z těchto inspirativních meditací, které mají literární kvality i duchovní přesah, odezněly v cyklu Ranní úvahy, které vysílá ČRo3 Vltava.

formát knihy 12,5 ×17,5 cm, 184 stran,
tvrdá vazba, vydal Calder, 2012,
ISBN 978-80-970531-5-4
Kniha je ilustrovaná autorkou.

Cena knihy:         € 9,70

Knihu si môžete kúpiť cez www.kazne.sk,
cez www.martinus.sk, alebo v ich kamenných predajniach, v distribučnej spoločnosti ZAEX,
v Partner Technic, v sieti kníhkupectiev Artforum, v kníhkupectve Pod Vŕškom v Nitre a v Porta libri.
Signály naděje v odcizeném světě.

Docentka Ivana Noble je trochu exotickým učitelem na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Jako farářka Československé církve husitské zaujala svými studiemi o maloasijských církevních otcích pozdního starověku, zná dobře pravoslavnou teologii, postmoderní filozofii, ale i literaturu 20. století. O několika autorech z bývalých komunistických zemí napsala zajímavou anglickou knihu.
Jak se nakonec dostala tam, kde působí dnes? Tak, že na naší fakultě máme Ekumenický institut, jehož je vědeckou pracovnicí i milou ozdobou. Ranní meditace jsou vedlejším produktem její práce i životní cesty a prolíná se v nich zkušenost farářky, ikonami a zpěvem pravoslaví oslovené duše, nadané literátky, ale především srdce okouzleného drobnými dary života, které vnímá jako signály naděje v odcizeném světě.

Petr Pokorný


Malá i velká tajemství všedního dne

Když jsem před lety jednou ležel v nemocnici, zaslechl jsem na svém malém kapesním rádiu kratičkou ranní meditaci "teoložky Ivany Noble" (moderátorka vyslovila její příjmení po česku i s "e" na konci). Ivanu jsem znal a její hlas na mne v nemocniční ztracenosti zapůsobil jako pohlazení. Vděčně na to i dnes vzpomínám, a proto vítám a doporučuji čtenářům tuto útlou sbírku úvah s přáním, aby i jim pomohla otvírat malá i velká tajemství jejich všedního dne. Všechny události, které nás potkávají, jsou přece znameními, promlouvajícími ke každému, kdo je ochoten naslouchat. Kdo má uši k slyšení, slyš! "To všechno ti může pomoci, abys našel jazyk pro svoje otázky a abys nepřestal hledat možnosti odpovědí" říká Ivana.

Ludvík ArmbrusterKázne Milan Bubák

Dve vína


Na začiatku myšlienka a túžba byť blízko Krista, byť Kristov,
sa rozrástla na viditeľné dielo, ktoré vie osloviť toľkých ľudí
a toľkým na ceste životom pomohlo hľadať a nachádzať.

Tak nech zapísané Milanove slová povzbudia a povedú čitateľa k takému hľadaniu pravdy, krásy a dobra,
aby sa každá z nich vyplývajúca dobrá myšlienka a slovo
stali skutkom.

Róbert Bezák, trnavský arcibiskup


Zbierka Dve vína prináša výber 33 kázní Milana Bubáka, rímskokatolíckeho kňaza, ktorý vníma život človeka s úžasnou prirodzenosťou
a jednoducho pomenúva veci náboženské,
aj svetské.

Kniha vychádza ako druhá z edície Kázne,
ktorej cieľom je zachovať jedinečné texty kazateľov – osobností z rôznych cirkevných tradícií.

formát 12,5 ×17,5 cm, 184 strán,
tvrdá väzba, vydal Calder, 2011,
ISBN 978-80-970531-1-6

Cena knihy:         € 9,70

Knihu si môžete kúpiť cez www.kazne.sk,
cez www.martinus.sk, alebo v ich kamenných predajniach, v distribučnej spoločnosti ZAEX,
v Partner Technic, v sieti kníhkupectiev Artforum, v kníhkupectve Pod Vŕškom v Nitre a v Porta libri.
Víno pije a to, čo káže, žije.

Architektúra, ktorou sa zaoberám, hoci má svoj jazyk, používa menej verbálny prejav. "Hovorí" skôr obsahom a formou. Ale písané slovo je veľakrát potrebné
na objasnenie zámeru autora… a tak je to aj s textami Písma: vysvetlenie nám pomáha.

Milana Bubáka poznám už viac ako 30 rokov. Vtedy som začal počúvať jeho príhovory a kázne. Za tie roky ich bolo oveľa viac ako v tejto malej knižke. Aj keď počúvať Milana, ako káže, dáva z obsahu jeho kázne viac než jej text, je dobré môcť po ňom siahnuť v knižnej podobe. Takú istotu mám doteraz v mojich obľúbených knihách Život Krista od Giovanniho Papiniho a Nepohodlné evanjeliá od Alessandra Pronzata. Pre Dve vína mám už vyhradené miesto hneď vedľa nich.

Príhovory Milana Bubáka mi pomohli spoznať Boha, život, pravdu a tiež samého seba. Priviedli ma do spoločenstva ľudí, s ktorými sa cítim veľmi dobre
a ktorí sa snažia žiť pre druhých, dávať a nezávidieť. To známe slovenské porekadlo "Vodu káže, víno pije" by som v jeho prípade zmenil na "Víno pije a to, čo káže, žije". Je úžasné, s akou prirodzenosťou vníma život človeka, ako vie vysvetliť rôzne situácie a ako jednoducho a priamo pomenúva veci nielen náboženské,
ale aj svetské.

Keďže s Milanom a spoločnými priateľmi sa venujeme téme víno nielen teoreticky, dovolím si malé parafrázovanie názvu tejto knižky. 33 kázní Milana Bubáka
je ako dobre vyzreté víno, ako to druhé víno, ktoré nechávame až na záver,
a ktoré je pre znalca radosťou a zážitkom ochutnať, aby sa tak stalo médiom
k plnosti života.

Ľubo Závodný


Páter, ktorý rozumie

S Milanom Bubákom som sa zoznámila v UPC počas štúdií našich detí. Dobrá tisícka mladých ľudí sústredene počúvala jeho kázeň, mimochodom, perfektne pripravenú. Odkrýval v nej Bibliu jazykom, ktorému mladí ľudia rozumeli. Bolo vidieť, ale aj počuť, že si páter Bubák s vysokoškolákmi dobre rozumie. A to kázal mimoriadne náročným a kritickým poslucháčom.

Neskôr som Milana zažila, keď prednášal našim onkologickým pacientom
o depresii, ktorou prechádzajú všetci chorí, keď sa vyrovnávajú s rakovinou. Mali rovnako sústredené tváre, aké som videla v UPC. Milan bol blízko aj ľuďom, ktorí boli v ťažkej životnej situácii, v trápení a bolesti.

Milanova otvorenosť a životné skúsenosti sa pretavili do jeho príhovorov a kázní. Sú zrozumiteľné človeku, ktorý žije dnes a v tejto dobe, či už rieši radostné, alebo bolestné veci svojho každodenného života.

Eva JuskaničováKázne Daniel Pastirčák

Zdravé telo v kóme


Ak je Johnsonova kniha "Životopisom Ježiša
pre 21. storočie", potom tá Pastirčákova
je nepochybne "zbierkou kázní pre 21. storočie"

Lukáš Krivošík, Aktuality.sk


Jedinečné úvahy Daniela Pastirčáka, kazateľa
a umelca, ktoré zaujmú každého čitateľa. Kniha vychádza ako prvá z edície Kázne, ktorej cieľom je zachovať unikátne texty osobností
z rôznych cirkevných tradícií.

formát 12,5 ×17,5 cm, 192 strán,
tvrdá väzba, vydal Calder, 2010,
ISBN 978-80-970531-0-9
Kniha je ilustrovaná autorom.

Cena knihy:         € 9,70

Knihu si môžete kúpiť cez www.kazne.sk,
cez www.martinus.sk, alebo v ich kamenných predajniach, v distribučnej spoločnosti ZAEX,
v Partner Technic, v sieti kníhkupectiev Artforum, v kníhkupectve Pod Vŕškom v Nitre a v Porta libri.Pre srdce, dušu i myseľ.

Divadelný režisér si hľadá témy, ku ktorým by vedel, čo dodať. Hľadá v príbehoch
z minulosti, načúva prítomnosti a vníma náhody. Hľadá a hľadá, a obyčajne nachádza až vtedy, keď už to vzdá, keď hľadať prestane. Asi v takom stavesom stretol Daniela Pastirčáka. Jeho hlboký a nefalšovaný obdiv k T. S. Eliotovi ma strhol. Naozaj som dovtedy nevedel, že autor Pustatiny napísal aj zopár divadelných hier. Daniel mi porozprával ich stručné obsahy a usúdil, že príbeh Coctail Party by mohol rezonovať aj dnes. Na Slovensku by to bolo po prvýkrát. Bol som šťastný, že sme sa stretli a pre našich divákov sa objavil nový prameň.

Daniel sa pustil do prekladu a my v Astorke do prípravy budúcej inscenácie.
Pri rozbore textu sme často volali Daniela na pomoc. Myslím, že musel veľmi trpieť, keď počúval naše obavy, že divák Eliotovým metaforám a podobenstvám nebude rozumieť. Vravel, že keby takto rozmýšľal on, nemohol by v Zhromaždení vôbec kázať.

Najbližšiu nedeľu som sa vybral do chrámu Cirkvi bratskej. Bol som prekvapený. Veľmi prekvapený. Daniel nás počas výkladu Písma nebadane previedol
z dávnych čias, akoby cez zázračné dvere, do súčasnosti a my sme biblickú situáciu pocítili ako bytostne našu. Najprv zaujal našu myseľ, ponúkol názory vedy
a filozofie, pridal i čistý pohľad detí zo školského ihriska a nakoniec obrazmi
zo záhrad umenia rozozvučal aj našu predstavivosť a nadvedomie. Takto zamyslených a zasnívaných nás nebadane vložil do Božej dlane. Počas celej kázne mu na tvári žiaril beťársky úsmev.Všetko to bolo a stále je také prekvapivé.


Juraj Nvota

Objednávka


Počet ks
Počet ks
Počet ks
Počet ks
Počet ks
Počet ks
Počet ks

Slovenská republika


Vaša objednávka

I. Noble: Opravna duší

0 ks

M. Bubák: Dve vína

0 ks

D. Pastirčák: Zdravé telo v kóme

0 ks

D. Pastirčák, J. Sýkora: Boží strom zla

0 ks

Celkový počet kníh

0 €

Cena kníh bez zľavy

0 €

Poštovné a balné

0 €

Zľava v akcii "Štyri knihy"

0 €

Zľava v akcii "Tri knihy"

0 €

Zľava v akcii "Dve knihy"

0 €

Množstevná zľava

0 €

K úhrade SPOLU

0,00 € 

Knihy, ktoré chcete dostať poštou do Vianoc, objednávajte prosím do stredy 14. decembra 2016. Ostatné objednávky vám zašleme až v januári.
V kníhkupectvách sú naše knihy až do posledného dňa pred Vianocami podľa ich otváracích hodín.

 

Objednanú knihu vám zašleme do 7 pracovných dní od dátumu vašej objednávky (v prípade prevodu na účet od pripísania úhrady na náš účet.)


*Pre nákup knihy do zahraničia nás prosím kontaktujte
na mailovej adrese kazne@calder.sk. V takomto prípade bude výška poštovného upravená podľa krajiny odberu.